جالب ترین حقایق که باید هر کس بداند

.عمومی ترین نام در جهان محمد است  

.اسم تمام قاره ها با همان حرفی که آغاز شده است پایان می یابد

 .مقاوم ترین ماهیچه در بدن ، زبان است 

.چشمک زدن زنان ، تقریباً دوبرابر مردان است

 .شما نمی توانید با حبس نفستان ، خودکشی کنید

.محال است که آرنج تان را بلیسید

.خوک ها به لحاظ فیزیک بدنی ، قادر به دیدن آسمان نیستند

وقتی که به شدت عطسه می کنید، ممکن است یک دنده شما بشکند و اگر عطسه خود را حبس کنید، ممکن است یک رگ خونی در سر و یا گردن شما پاره شود و بمیرید

.تنها غذایی که فاسد نمی شود ، عسل است

.تمساح نمی تواند زبانش را به بیرون دراز کند

.حلزون می تواند سه سال بخوابد

.تمامی خرس های قطبی چپ دست هستند

.پروانه ها با پاهایشان می چشند

 .فیل ها تنها جانورانی هستند که قادر به پریدن نیستند 

.در 4000 سال قبل، هیچ حیوانی اهلی نبود

.مورچه همیشه بر روی سمت راست بدن خود، سقوط می کند

 .قلب انسان فشاری کافی ایجاد میکند تا به فاصله 30 فوتی (تقریباً 8 متر) خون را به خارج از بدن پمپاژ کند

 .استفاده از هدفون در هر ساعت، باکتری های موجود در گوش شما را تا هفتصد برابر افزایش می دهد

.یک انسان ۸ ثانیه بعد از قطع گردن به هوش میماند

عضله ای که به شما امکان چشمک زدن میدهد سریع ترین عضله بدن است شما به طور متوسط 15000 بار در روز چشمک میزنید

.قلب شما روزی 101000 بار می تپد

.ناخن های دست 4 برابر سریعتر از ناخن های پا رشد می کنند 

.جویدن آدامس هنگام خوردن پیاز، مانع از اشک ریزی شما می شود

  .هیچکس نمی داند چرا صدای مرغابی ها انعکاس نمی شود

یکی از شگفتی های ریاضی این است که وقتی عدد 111111111 را در خودش ضرب کنی، جواب خواهد شد؛ 1234567898765432

 .ناخن انگشت وسط زودتر از ناخن انگشت شصت، رشد می کند

.چشم های شترمرغ از مغزش بزرگتر است

.فقط یک نفر از یک میلیارد نفر بیش از 116 سال عمر می کند

.روز تولد شما حداقل با 9 میلیون نفر دیگر یکی است

.ستاره دریایی مغز ندارد